T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Rize İl Halk Kütüphanesi

Amaç

Toplumdaki  ırk, cinsiyet, yaş, din, eğitim, sosyo-ekonomik düzey  ve politik görüş farklılıklarını görmeksizin toplumun hizmetine ücretsiz olarak sunulması amacıyla ömür boyu eğitim ve zamanlarını değerlendirme imkanı vermek.
Her türlü kültür mirasının derlenmesi, koruma altına alınması ve ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak.